دراین بخش به خانمها و دختر خانمها آموزش می دهیم که چگونه بطور صحیح موهایشان رابا بابلیس حالت دهند بدون اینکه آسیبی به موهایشان وارد کنند ، بهترین فرها را روی موهای خود بوجود آورید و زیباترین حالت مو را داشته باشید
اندازه مهم است. سایز میله ی بابلیس را بر اساس فر مویی که می خواهید انتخاب کنید. هرچه میله ی بابلیس بزرگ تر باشد، فر ها بزرگ تر و باز تر می شوند. برای اینکه فرها ریزتر باشند، از بابلیس کوچک تر استفاده کنید.
اگر می خواهید فرها خیلی جمع و ریز باشند، مو را قبل از پیچیدن دور بابیلیس بپیچانید. این ترفند برای دخترانی که موهای موج دار دارند و می خواهند موهایشان را فرهای ریز کنند، عالی است.

فر پیچ خورده

twisted-curl1
زیر گیره نه، روی میله! برای اینکه فرهای مدرنی داشته باشید، موها را زیر گیره میله بابلیس نگذارید، بلکه موها را کاملا روی میله بپیچید. حدود دو سانت از انتهای مو را صاف نگه دارید.
straight-end-curls
اگر دفعه ی اولی است که این کار را انجام می دهید، از دستکش استفاده کنید تا انگشتان تان نسوزد.
glove-using-babylis
هر چه فر را نزدیک تر به ریشه ی مو انجام دهید، دوام بیشتری خواهد داشت.
how-to-curl
۱- با این فاصله، موها حالت موجدار پیدا می کند.
۲- با این فاصله، فرها یک روز دوام دارند.
۳- با این فاصله، حالت فراز صبح تا شب روی مو می ماند.
different-curls
برای اینکه موها را راحت و سریع فر کنید، ابتدا موها را دم اسبی ببندید و موی دم اسبی را فر کنید. وقتی فر موها خنک شود، دم اسبی مو را باز کنید و سرتان را تکان دهید، انگشتان تان را بین موها ببرید و تکان دهید.
ponytail-curls1
فقط یک قسمت از مو. قسمت بزرگی از مو را فر نکنید چون دوام آن کم می شود.  هر دفعه یک تکه ۵ سانتی از مو را جدا کنید.
small-section-curl

فر بادوام

برای اینکه موهایتان را برای مهمانی فر کنید و تمام شب حالت آن حفظ شود، وقتی که آن ها را تازه فر کردید و مو هنوز گرم است، موها را با همان حالت فر جمع کنید و روی سر سنجاق بزنید. این گونه مو با همین حالت فر خنک می شود و حالت آن مدت بیشتری می ماند.
curl-bobypin

با اتوی مو موها را موجدار کنید

یک قسمت ۲ سانتی از مو را بین اتوی مو بگذارید و وقتی به وسط مو رسیدید، اتوی مو را بپیچانید. اتو را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه به سمت پایین بپیچانید و وقتی به پایین مو رسیدید، موها را آزاد کنید.
flat-iron-waves

شکل نگه داشتن بابلیس

برای داشتن فرهای درشت، بابلیس را افقی و برای داشتن فرهای ریز، بابلیس را عمودی نگه دارید.
curl-types